سیف الله سعدالدین

درباره من

دکتر سیف الله سعدالدین
image

استاد گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

 پروفسور سیف الله سعدالدین ، مقطع تحصیلی کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات، در دانشگاه صنعتی شریف کامل نمودند. همچنین مدارک تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی مکانیک با گرایش تیدیل انرژی به ترتیب در دانشگاه های فردوسی مشهد و علم و صنعت ایران اخذ نمودند. ایشان از سال 1385 به عضویت هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان در آمدند. پروفسور سیف الله سعدالدین در سال های 2017، 2018، 2019 و 2020 و 2021 به عنوان محقق پراستناد یک درصد برتر دنیا بر اساس شاخص های ISI-ESI و ISC ، همچنین بعنوان پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر جهان در سال 1400 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر اساس داده های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS معرفی شده اند. پژوهشگر پر استناد یک درصد برتر جهان در سال 1401 در پایگاه استنادی علوم جه...

محقق گوگل

(1402/3/14)

استنادات

6975

h-index

42

i10-index

96

مؤلفین همکار

28

اسکوپوس

(1402/2/9)

استنادات

5227

مقالات

142

h-index

36

مؤلفین همکار

117

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1362

دیپلم

هنرستان فني شهيد عباسپور

دیپلم: فني اتومکانيک

1368

کارشناسی مهندس مکانيک- گرايش حرارت و سيالات

صنعتی شریف

پروژه كارشناسی: "بررسي آلاينده ها در رودخانه كارون" استاد راهنما آقاي دكتر مجيد عباسپور

1376

کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک- گرايش تبديل انرژي

دانشگاه فردوسي مشهد

پایان نامه كارشناسی ارشد : حل عددي مدل دو بعدي پاشش سوخت با استفاده از الگوريتم SIMPLER و مدلهاي توربولانس مدل -k و ASM اساتيد راهنما آقايان: دكتر محمد مقيمان و دكتر حسن خالقي

1385

دکتری مهندسي مکانيک - گرايش تبديل انرژي

دانشگاه علم و صنعت ایران

تز دكتري: اصول نمونه سازي سریع به كمک تخلیۀ الکتریکی استاد راهنما: آقاي دكتر سيد امين ميراحمدي

تجارب

1401

سرپرست

دانشگاه سمنان

از دی ماه 1401

از 1397 تاکنون

معاون پژوهش و فناوری

دانشگاه سمنان

1391-1393

معاون پژوهش و فناوری

دانشگاه سمنان

1397- 1387

رئیس پارک علم و فناوری

دانشگاه سمنان

1386-1388

مدير پژوهش

دانشگاه سمنان

عضو سازمان نظام مهندسي

استان سمنان

1374

مدير اجرايي كنفرانس خودرو و محيط زيست

وزارت صنايع

1369-1377

كارشناس تحقيقات صنعتي اداره كل تحقيقات صنعتي

وزارت صنايع سنگين و وزارت صنايع

از 1385 تاکنون

استاد دانشکدۀ مهندسي مکانيک

دانشگاه سمنان

1386-1387

مدير ارتباط با صنعت دانشکدۀ فني و مهندسي

دانشگاه سمنان

ارديبهشت ماه سال 1386 تا تير ماه سال 1386

1390-1391

مدير فناوری

دانشگاه سمنان

تيرماه سال 1386 تا تير ماه سال 1388

مهارت ها

ترمودینامیک

نمونه سازی سریع

مکانیک سیالات نانو

انتقال حرارت

مکانیک سیالات

اولویت های پژوهشی

دینامیک گازهای پیشرفته

انتقال حرارت تشعشع پیشرفته

انتقال حرارت هدایت پیشرفته

مباحث ویژه مهندسی مکانیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Dynamic thermal analysis and 3E evaluation of a CCHP system integrated with PVT to provide dynamic loads of a typical building in a hot-dry climate
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2022)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
Effect of C60-SiO2 hybrid nanoparticles on thermophysical and tribological properties of a multigrade engine oil: an experimental study
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2022)
سید هادی رستمیان*, ^سیف الله سعدالدین, سید عباس عسکری, امیر حسن سالاریان
Thermal conductivity of CNT–water nanofluid at different temperatures, volume fractions, and diameters: experimental investigation and molecular dynamics simulations
MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS(2021)
^فاطمه جباری*, علی رجب پور, ^سیف الله سعدالدین
Multi-objective optimization of a building integrated energy system and assessing the effectiveness of supportive energy policies in Iran
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
A novel approach of tri-objective optimization for a building energy system with thermal energy storage to determine the optimum size of energy suppliers
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
Numerical evaluation of the heat transfer in a shell and corrugated coil tube heat exchanger with three various water-based nanofluids
Heat Transfer(2021)
9811166003, ^سیف الله سعدالدین, سید سهیل موسوی*, مهدی نوربخش
Preliminary feasibility study on using a nano-composition in enhanced oil recovery process: neural network modeling
Neural Computing and Applications(2021)
محمد همت اسفه, ^سیف الله سعدالدین, مهدی بحیرائی*, سعید اسفنده
Exergetic and economic evaluation of a novel integrated system for trigeneration of power, refrigeration and freshwater using energy recovery in natural gas pressure reduction stations
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
هومن گل چوبیان*, ^سیف الله سعدالدین, بهرام قربانی
Hybrid nanofluid flow and heat transfer in a parabolic trough solar collector with inner helical axial fins as turbulator
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
9811166003*, سید سهیل موسوی, ^سیف الله سعدالدین, بهنام کیانی
Thermal Performance Enhancement Using Absorber Tube with Inner Helical Axial Fins in a Parabolic Trough Solar Collector
Applied Sciences-Basel(2021)
9811166003, سید سهیل موسوی, ^سیف الله سعدالدین, محسن صفری پور*
Hydrothermal analysis of heat transfer and thermal performance characteristics in a parabolic trough solar collector with Turbulence-Inducing elements
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
^سیف الله سعدالدین, 9811166003*, سید سهیل موسوی
Experimental and numerical study of flow and heat transfer from a pulsed jet impinging on a pinned surface
EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER(2021)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
Hydrothermal analysis and optimization of heat transfer and pressure drop characteristics of different nanofluids in a circular tube with turbulator
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
^سیف الله سعدالدین*, سید هادی رستمیان, 9811166003
Experimental investigation of the effect of C-rate, electrode gaps, and electrode surface roughness on the performance characterization of lead-acid batteries
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH(2021)
9411166004, مسعود سالاری, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*
Experimental investigation on the effect of surface characterization of electrodes on the gas bubble dynamics in electrolyte flow and performance of FLA Batteries by using PIV
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
Particle Image Velocimetry study on the formation of gas bubbles and electrolyte velocity due to electrochemical reactions for different distances between the electrodes of Flooded Lead_ Acid batteries
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, مسعود سالاری
Effect of twisted turbulator and various metal oxide nanofluids on the thermal performance of a straight tube: Numerical study based on experimental data
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2020)
^سیف الله سعدالدین*, 9811166003, سید هادی رستمیان
Experimental investigation of rheological behavior of fullerene/hydraulic oil nanofluid
CHEMICAL PAPERS(2020)
9521168001, ^سیف الله سعدالدین*, سید هادی رستمیان
Influence of surfactant additives on the electrolyte flow velocity and insoluble gas bubbles behavior within a lead-acid battery
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری, بزرگمهر مداح
Measurement of the electrolyte flow velocity and bubbles characterization during electrochemical reactions in lead-acid batteries using the PIV system
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
Experimental study on the thermal conductivity and viscosity of transformer oil -based nanofluid containing ZnO nanoparticles
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2020)
9522168002, ^سیف الله سعدالدین*, سید هادی رستمیان
Do non-metallic material and radiation shields affect the operation of direct evaporative cooling systems?
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2020)
پدرام علمداری*, ^سیف الله سعدالدین, موسی رجوانی
Numerical Study of Natural Convection in a Triangular Enclosure as an Attic for Different Geometries and Boundary Conditions
International Journal of Energy and Power Engineering(2020)
ح. گل چوبیان*, ^سیف الله سعدالدین, م. ح طاهری, سرافراز
Modeling and Performance Evaluation of Three Power Generation and Refrigeration Energy Recovery Systems from Thermal Loss of a Diesel Engine in Different Driving Conditions
International Journal of Energy and Power Engineering(2019)
ح. گل چوبیان*, م. ح طاهری, ^سیف الله سعدالدین, الف سرافراز
بررسی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب- نانولوله‌کربنی تک جداره و عوامل موثر بر آن به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2019)
9211166003*, علی رجب پور, ^سیف الله سعدالدین
Experimental investigation of hybrid nano-lubricant for rheological and thermal engineering applications
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
9411168028*, ^سیف الله سعدالدین, سید مسعود واحدی, Somchai Wongwises, Ali J. Chamkha
Social Value Added; A New Model for Developing Sustainability Accounting
Iranian Journal of Finance(2019)
محسن همتی, نقی فاضلی*, ^سیف الله سعدالدین
Experimental study on the rheological behavior of nanolubricantcontaining MCM-41 nanoparticles with viscosity measurement
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
^سیف الله سعدالدین, محمدحسین کاشفی*, ^زهره بهرامی
Thermodynamic analysis of turboexpander and gas turbine hybrid system for gas pressure reduction station of a power plant
Case Studies in Thermal Engineering(2019)
9511166005, محمد حسن طاهری*, ^سیف الله سعدالدین
Thermal performance evaluation of a nanofluid‐based flat‐plate solar collector
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
حمید جوانیان جویباری*, مجید اسحق نیموری, ^سیف الله سعدالدین
Effect of water/carbon interaction strength on interfacial thermal resistance and the surrounding molecular nanolayer of CNT and graphene flake
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9211166003, علی رجب پور*, ^سیف الله سعدالدین, Somchai Wongwises
Comparison of free convection flow around an engineered porous fin with spherical connections and rigid fin under different positioning angles—An experimental and numerical analysis
PHYSICS OF FLUIDS(2019)
مهرداد مسگرپور, علی حیدری*, ^سیف الله سعدالدین
Viscosity of carbon nanotube/water nanofluid
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
9211166003*, علی رجب پور, ^سیف الله سعدالدین
An experimental study of the nanofluid pool boiling on the aluminium surface
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
احمد نظری*, ^سیف الله سعدالدین
Experimental Investigation and Molecular Dynamics Simulations of Viscosity of CNT-Water Nanofluid at Different Temperatures and Volume Fractions of Nanoparticles
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA(2019)
9211166003, ^سیف الله سعدالدین*, علی رجب پور
Mixed convection inside lid-driven cavities filled with nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
محمدهمت اسفه*, ^سیف الله سعدالدین, عماد حسنی ملکشاه, 9321168001, هادی رستمیان
Variable conductivity in forced convection for a tube filled with porous media: A perturbation solution
AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL(2018)
میلاد تاجیک جمال آباد*, ^سیف الله سعدالدین, محمد امینی
Numerical study of a combined convection flow in a cavity filled with nanofluid considering effects of diameter of nanoparticles and cavity inclination angles
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2018)
محمد همت اسفه*, ^سیف الله سعدالدین
Providing a Model to Evaluate Corporate Social Responsibility by Social Value Added (Case Study: Nano-Engine Oil)
Iranian Journal of Finance(2018)
محسن همتی, نقی فاضلی*, ^سیف الله سعدالدین
Annular convective-radiative fins with a step change in thickness, and temperature-dependent thermal conductivity and heat transfer coefficient
THERMOPHYSICS AND AEROMECHANICS(2018)
9011166002*, ^سیف الله سعدالدین
Thermal conductivity and viscosity of nanofluids: A review of recent molecular dynamics studies
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE(2017)
9211166003*, علی رجب پور, ^سیف الله سعدالدین
Experimental investigation of thermal performance and entropy generation of a flat-plate solar collector filled with porous media
Applied thermal engineering(2017)
9211166001, ^سیف الله سعدالدین*, دکتر حمید زمزمیان, دکتر اسحاق نیمور
Performance evaluation of a flat-plate solar collector filled with porous metal foam: Experimental and numerical analysis
Energy Conversion and Managment(2017)
^سیف الله سعدالدین*, دکتر زمزمیان, دکتر اسحاق نیموری, S. Wongwises, 9211166001
An exact solution for thermal analysis of a cylindrical object using hyperbolic thermal conduction model
THERMOPHYSICS AND AEROMECHANICS(2017)
^سیف الله سعدالدین, دکتر محمد صادق معتقدی*
Experimental evaluation, sensitivity analyzation and ANN modeling of thermal conductivity of ZnO-MWCNT/EG-water hybrid nanofluid for engineering applications
Applied thermal engineering(2017)
محمد همت اسفه*, سعید اسفنده, ^سیف الله سعدالدین, هادی رستمیان
Investigation of rheological behavior of MWCNT (COOH-functionalized)/MgO - Engine oil hybrid nanofluids and modelling the results with artificial neural networks
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2017)
9211168008*, ^سیف الله سعدالدین, محمد همت اسفه, سید هادی رستمیان
Experimental investigation on a solar parabolic trough collector for absorber tube filled with porous media
RENEWABLE ENERGY(2017)
دکتر میلاد تاجیک جمال آباد*, ^سیف الله سعدالدین, دکتر محمد امینی
Experimental investigation, model development and sensitivity analysis of rheological behavior of ZnO/10W40 nano-lubricants for automotive applications
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2017)
محمد همت اسفه*, ^سیف الله سعدالدین, 9011167020, 9411168016
ارزیابی تجربی خواص ترموفیزیکی، انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در نانوسیال آب- نانولوله کربنی چند جداره عامل دار شده
مدل سازي در مهندسي(2017)
9011168014*, ^مجتبی بیگلری, ^سیف الله سعدالدین, 9111166005
An inspection of thermal conductivity of CuO-SWCNTs hybrid nanofluid versus temperature and concentration using experimental data, ANN modeling and new correlation
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2017)
9111166005*, ^مجتبی بیگلری, ^سیف الله سعدالدین, 9011168014
A new approximate-analytical method to solve non-Fourier heat conduction problems
Kuwait Journal of Science(2017)
محمد جواد نوروزی*, ^سیف الله سعدالدین, داود دمیری گنجی
A new approximate-analytical method to solve non-Fourier heat conduction problems
Kuwait Journal of Science(2017)
محمد جواد نوروزی*, ^سیف الله سعدالدین, داود دمیری گنجی
مطالعه آزمایشگاهی و ارائه مدلی جدید به منظور پیش بینی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم
مدل سازي در مهندسي(2017)
محمد همت اسفه*, ^سیف الله سعدالدین, شکوفه رضاکاظمی, علی علیرضایی
Critical heat flux enhancement of pool boiling using a porous nanostructured coating
Experimental Heat Transfer(2017)
9011166005*, ^سیف الله سعدالدین
Porous anodic alumina coating for optimisation of pool-boiling performance
Surface Engineering(2017)
9011166005*, ^سیف الله سعدالدین
Experimental Investigation on the Effect of Partially Metal Foam inside the Absorber of Parabolic Trough Solar Collector
IJE International Journal of Engineering(2017)
میلاد تاجیک جمال آباد*, ^سیف الله سعدالدین, دکتر محمد امینی
Numerical simulation and designing artificial neural network for estimating melt pool geometry and temperature distribution in laser welding of Ti6Al4V alloy
OPTIK(2016)
محمد اکبری*, ^سیف الله سعدالدین, افشین پنجه پور, محسن حسنی, مسعود ارفند, محمد جواد ترکمنی
Analytical Investigation of Forced Convection in Thermally Developed Region of a Channel Partially Filled with an Asymmetric Porous Material- LTNE Model
IJE International Journal of Engineering(2016)
9111166001*, ^سیف الله سعدالدین, دکتر امینی
Calculation of combined conduction-radiation heat transfer reduction using thick concentric spheres with temperature-dependent emissivity as radiation shields
THERMOPHYSICS AND AEROMECHANICS(2016)
9211166003*, ^سیف الله سعدالدین
Heat transfer in concentrated solar air-heaters filled with a porous medium with radiation effects: A perturbation solution
RENEWABLE ENERGY(2016)
میلاد تاجیک جمال آباد*, ^سیف الله سعدالدین, دکتر امینی
A new solution for nonlinear Dual Phase Lagging heat conduction problem
AEJ - Alexandria Engineering Journal(2016)
محمدجواد نوروزی*, ^سیف الله سعدالدین, دکتر داوود دومیری گنجی
مدل کردن جریان سیال مذاب و انتقال حرارت غیرفوریه ای در جوشکاری سوراخ کلیدی با قوس پلاسما
مدل سازي در مهندسي(2016)
9011168006*, ^سیف الله سعدالدین
Study on thermal conductivity of water-based nanofluids with hybrid suspensions of CNTs/Al2O3 nanoparticles
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2016)
دکتر محمد همت اسفه*, ^سیف الله سعدالدین, Wei-Mon Yan, مسعود ارفند, نیما سینا
Numerical modeling of non-Fourier heat transfer and fluid flow during plasma arc welding of AISI 304 stainless steel
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS(2016)
9011168006*, ^سیف الله سعدالدین
Microchannels enhanced by porous materials: Heat transfer enhancement or pressure drop increment?
Energy Conversion and Managment(2016)
9111166002, ^محمد صادق ولی پور*, ^سیف الله سعدالدین
on the thermally developing forced convection through a porous material under the local thermal non equilibrium condition: an analytical study
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2015)
^محمد صادق ولی پور, امیر کشمیری, ^سیف الله سعدالدین, نیما شکری
Experimental investigation of thermal conductivity of CNTs-AL2O3/water: A statistical approach
International Communications in Heat and Mass Transfer(2015)
محمدهمت اسفه, ^سیف الله سعدالدین, ^مجتبی بیگلری
Conjugate Heat Transfer Inside Microchannels Filled with Porous Media:An Exact Solution
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
microchanneles enhanced by porous materials:heat transfer enhancement or pressure drop increment?
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
designing an artificial neural network to predict thermal conductivity and dynamic viscosity of ferromagnetic nanofluid
International Communications in Heat and Mass Transfer(2015)
محمدهمت اسفه, ^سیف الله سعدالدین, نیما سینا, مسعود افرند, سارا رستمی
Analytical study of heat flux splitting in micro-channels filled with porous media
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
بررسی تجربی و آزمایشگاهی تأثیر قطر نانو ذرات و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسبال آب/ آهن در کسرهای حجمی پایین و ارائه مدل جدید بر مبنای مقادیر تجربی حاصله
مدل سازي در مهندسي(2015)
^سیف الله سعدالدین
Heat transfer reduction between two finite concentric cylinders using radiation shields; Experimental and numerical studies
International Communications in Heat and Mass Transfer(2015)
^سیف الله سعدالدین
a new solution of nonlinear bio-heat transfer equation in living tissues under periodic heat flux in tissue surface
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering(2015)
^سیف الله سعدالدین, داوود دومیری گنجی
a new solution of nonlinear bio-heat transfer equation in living tissues under periodic heat flux in tissue surface
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering(2015)
^سیف الله سعدالدین, داوود دومیری گنجی
Experimental investigation and development of new correlations for thermal conductivity of CuO/EG water nanofluid
International Communications in Heat and Mass Transfer(2015)
محمدهمت اسفه, ^سیف الله سعدالدین, محمد اکبری, آرش کریمی پور, مسعود افرند, Somchai Wongwises, محمدرضا صفایی, Mahidzal Dahari
Enhancing heat transfer in microchannel heat sinks using converging flow passages
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^روح الله رفعی, ^سیف الله سعدالدین
Combined Conduction–Convection–Radiation Heat Transfer of Slip Flow Inside a Micro-Channel Filled with a Porous Material
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2015)
Yasser Mahmoudi, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
Analytical solution of the problem of non-fourier heat conduction in a slab using the solution structure theorems
HEAT TRANSFER RESEARCH(2015)
^سیف الله سعدالدین, داود طغرایی سمیرمی, فرشاد کوثری
Convection-radiation heat transfer in solar heat exchangers filled with a porous medium: Homotopy perturbation method versus numerical analysis
RENEWABLE ENERGY(2015)
یوسف رحمانی, داوود دومیری گنجی, ^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور, سامان رشیدی
Modeling of thermal conductivity of ZnO-EG using experimental data and ANN methods
International Communications in Heat and Mass Transfer(2015)
^سیف الله سعدالدین, آرش کریمی پور, Somchai Wongwises, مرجان گودرزی, Mahidzal bin Dahari
investigation of nonlinear Models of Heat Transfer in Hyperthermia Therapy of Pancreas Tissue
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering(2015)
^سیف الله سعدالدین, داوود دومیری گنجی
investigation of nonlinear Models of Heat Transfer in Hyperthermia Therapy of Pancreas Tissue
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering(2015)
^سیف الله سعدالدین, داوود دومیری گنجی
Thermal conductivity and viscosity of Mg(OH)2-ethylene glycol nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2015)
محمدهمت اسفه, ^سیف الله سعدالدین, امین اسدی, آرش کریمی پور
Temperature-dependent conductivity in forced convection of heat exchangers filled with porous media: A perturbation solution
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
جریان سیال غیرنیوتنی بر روی مرز با سرعت متغیر و در شرایط ناپایا، ارائه متغیر تشابهی وروش حل نوین
مدل سازی در مهندسی(2014)
مصطفی میرزایی, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
An experimental study on the effect of diameter on thermal conductivity and dynamic viscosity of Fe/water nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2014)
^سیف الله سعدالدین, Somchai Wongwises, داود طغرایی سمیرمی
Thermophysical properties, heat transfer and pressure drop of COOH-functionalized multi walled carbon nanotubes/ water nanofluids
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
^سیف الله سعدالدین, امید ماهیان, Somchai Wongwises
Efficiency of ferromagnetic nanoparticles suspended in ethylene glycol for applications in energy devices: Effects of particle size, temperature, and concentration
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
^سیف الله سعدالدین, امید ماهیان, Somchai Wongwises
Turbulent forced convection heat transfer and thermophysical properties of Mgo– water nanofluid with consideration of different nanoparticles diameter, an empirical study
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2014)
^سیف الله سعدالدین
Thermal conductivity modeling of MgO/EG nanofluids using experimental data and artificial neural network
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2014)
^سیف الله سعدالدین, مهدی بحیرائی, داود طغرایی سمیرمی, امید ماهیان, Somchai Wongwises
شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت
مدل سازي در مهندسي(2014)
محسن طاهریان, محسن طاهریان*, ^سیف الله سعدالدین, سیف اله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور
بررسی انتقال حرارت در فوم¬های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی
مدل سازي در مهندسي(2014)
مازیار دهقان*, یوسف رحمانی, یوسف رحمانی, ^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور, داود دمیری گنجی, داوود دومیری گنجی
Thermal conductivity of AL2O3/water nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2014)
^سیف الله سعدالدین, امید ماهیان, Somchai Wongwises
Experimental and numerical investigation of temperature distribution and melt pool geometry during pulsed laser welding of Ti6A14V alloy
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY(2014)
^سیف الله سعدالدین, داود طغرایی سمیرمی, رضا شجاع رضوی, فرشاد کوثری
تأثیر خواص متغیر بر جریان و انتقال حرارت ترکیبی در محفظه مربعی با دو دیواره متحرک پر شده از نانوسیال و توزیع دمای سینوسی
(2014)
^سیف الله سعدالدین, سیدصادق میرطالبی
Heat Transfer characteristics and pressure drop of of COOH-functionalized DWCNTs/water nanofluid in turbulent flow at low concentrations
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
^سیف الله سعدالدین, امید ماهیان, Somchai Wongwises
Comprehensive analytical study for convective-radiative continuously moving plates with multiple non-linearities
Energy Conversion and Managment(2014)
^سیف الله سعدالدین
An analytical solution of non-fourier heat conduction in a slab with non-homogeneous boundary conditions using superposition technique and solution structure theorem”
HEAT TRANSFER RESEARCH(2014)
^سیف الله سعدالدین, داود طغرایی سمیرمی, فرشاد کوثری
An experimental investigation of rheological characteristics of non-Newtonian nanofluids
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور, امیر حسین زمزمیان
Exprimental investigation and propose correlation for temperature-dependent thermal conductivity enhancement of ethylene glycol based nanofluid containing ZnO nanoparticles
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^سیف الله سعدالدین
An experimental investigation and new correlation of viscosity of ZnO–EG nanofluid at various temperatures and different solid volume fractions
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2014)
^سیف الله سعدالدین
Experimental studies on the convective heat transfer performance and thermo physical properties of MgO-Water nanofluid under turbulent flow
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2014)
^سیف الله سعدالدین, مصطفی محمودی
Transient thermal Analysis Of a Rectangular Radiation Heat Shield With Spatially Dependent Emissivities
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2013)
A Aziz, ^سیف الله سعدالدین, محسن ترابی
Mixed Convection Heat Transfer Performance in a Ventilated Inclined Cavity Containing Heated Blockes: Effect of Dispersing Al2O3 in Water and Aspect Ratio of the Block
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE(2013)
^سیف الله سعدالدین, ^مجتبی بیگلری
Numerical simulation of an axisymmetric separated and reattached flow over a longitudinal blunt circular cylinder
JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES(2013)
^سیف الله سعدالدین
حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جا به جایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریه ای - مدل کاتانئو
مدل سازی در مهندسی(2013)
فرشاد کوثری, ^سیف الله سعدالدین, داود طغرایی سمیرمی
(Thermal Analysis Of Natural Convection in Porous Fins with Homotopy Perturbation Method(HPM
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2013)
^سیف الله سعدالدین, مجید شاه بابایی
An exact solution for thermal analysis of a cylindrical object using a hyperbolic heat conduction model
HEAT TRANSFER RESEARCH(2012)
^سیف الله سعدالدین, محمد صادق معتقدی بارفروش
capability of satisfying boundary conditions in various velocity and temperature profiles and its effect on the key boundary layer parameters in integral method
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2012)
^سیف الله سعدالدین
capability of satisfying boundary conditions in various velocity and temperature profiles and its effect on the key boundary layer parameters in integral method
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2012)
^سیف الله سعدالدین
رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانو سیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک
مدل سازی در مهندسی(2012)
^سیف الله سعدالدین
Application of hemisphere radiation shields with temperature – dependent emissivity for reducing heat transfer between two concentric hemispheres
THERMOPHYSICS AND AEROMECHANICS(2012)
محسن ترابی, پروفسور عزیز, ^سیف الله سعدالدین
ارزیابی و تخمین انتقال حرارت و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانع داغ تعبیه شده در محفظه مربعی شیب دار پر شده از نانو سیال
مدل سازی در مهندسی(2012)
^سیف الله سعدالدین
کاهش انتقال حرارت بین دو استوانه هم محور،ضخیم و طویل به کمک سپرهای تشعشعی ضخیم همراه با ضریب صدور وابسته به دما
مدل سازی در مهندسی(2012)
^سیف الله سعدالدین
Calculation of Reduction Heat Transfer between Two Finite Concentric Cylinders Using Radiation shields with Temperature-Dependent Emissivity
(2012)
^سیف الله سعدالدین, محمد صادق معتقدی بارفروش
Application of the variational iteration method to nonlinear non-Fourier conduction Heat Transfer equation with Variable coefficient
Heat transfer-Asian research(2011)
^سیف الله سعدالدین
Assessment of Homotopy Perturbation Method in Nonlinear Convective–Radiative Non-Fourier Conduction Heat Transfer Equation with Variable Coefficient
JOURNAL OF THERMAL SCIENCE(2011)
ح یعقوبی, ^سیف الله سعدالدین
بررسی عددی پدیده ی جدایش در پایین دست جریان محوری حول استوانه در حالت آشفته
(2011)
^سیف الله سعدالدین
مطالعه رفتار مکانیکی- حرارتی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با نانو لوله های کربنی
(2011)
^عبدالحسین فریدون, ^سیف الله سعدالدین
Reducing heat transfer between two concentric semi-cylinders using radiation shields with temperature-dependent emissivity
(2011)
^سیف الله سعدالدین, محمد صادق معتقدی بارفروش
Analytical and Numerical Solution of Non-Fourier Heat Conduction in Cylindrical Coordinates
Journal of Computational Analysis and Applications(2011)
^سیف الله سعدالدین, 8611169001
بررسی کاهش انتقال حرارت بین موتور و بدنه اتاق خودرو با استفاده از سپرهای تشعشعی حرارتی همراه با ضریب صدور وابسته به دما
مدل سازی در مهندسی(2011)
^سیف الله سعدالدین
Analytical and Numerical Solutions of Hyperbolic Heat Conduction in Cylindrical Coordinates
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER(2010)
^سیف الله سعدالدین
Calculation of Reduction Heat Transfer Using Cylindrical Radiation Shields
(2010)
^سیف الله سعدالدین, نیما مقصود لو , جلال مقیمی کندلوسی
تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی دورازه شهری
(2010)
^سیف الله سعدالدین, سعید رستگار
حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر
مدل سازی در مهندسی(2009)
^سیف الله سعدالدین, علی منتظری هدش, روزبه درگاهی کرمانی, پوریا وزیری
Dynamic Modeling and State Space Representation of a Single Flexible
(2009)
^سیف الله سعدالدین, روزبه درگاهی کرمانی, رضا سلامی ناصریان, اکبر اسفندیاری
Analytical Solution of Non – Fourier Heat Conduction in Cylindrical Coordinates
(2009)
^سیف الله سعدالدین
Application of He's homotopy perturbation and Variational Iteration Methods for Estimation of Thermal Stress Equation …
(2009)
^سیف الله سعدالدین
A DSC Study on the Nonisothermal Crystallization Kinetics of Polypropylene/Single- Walled Carbon Nanotube Nanocomposite
POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING(2009)
^عبدالحسین فریدون, 8811164005, ^سیف الله سعدالدین
Study of the Nonisothermal crystallization kinetics and melting behaviors of polypropylene reinforced with single-walled carbon nanotubes nanocomposite
(2008)
^عبدالحسین فریدون, 8811164005, ^سیف الله سعدالدین
nanocomposites: Effect of different acid treatment times Mechanical and thermal properties of PP/compatibilized PP/acid treated SWNTs
E-POLYMERS(2008)
8811164005, ^عبدالحسین فریدون, ^سیف الله سعدالدین
Thermal and structural behaviors of Polypropylene Nanocomposites reinforced with Single-Walled Carbon Nanotubes by melt processing method
(2008)
^عبدالحسین فریدون, 8811164005, ^سیف الله سعدالدین
Mechanical and thermal properties of PP/compatibilized PP/acid treated SWNTs nanocomposites: Effect of different acid treatment times
(2008)
^عبدالحسین فریدون, ^سیف الله سعدالدین
Nonlinear Solution to a Non-Fourier Heat Conduction Problem in a Slab Heated by Laser Source
Archive of Mechanical Engineering(2016)
محمد جواد نوروزی, ^سیف الله سعدالدین*, دکتر داود دومیری گنجی
Experimental investigation of a hybridized flat-plate solar collector/gas burner for low-carbon production of hot water – Analysis of energy, exergy, and GHG emissions
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2023)
9811168012, ^سیف الله سعدالدین, سید هادی رستمیان, Nader Karimi*
Numerical analysis of turbulence-inducing elements with various geometries and utilization of hybrid nanoparticles in a double pipe heat exchanger
AEJ - Alexandria Engineering Journal(2022)
الف . اسدی, 9811166003, الف . ر. مقربی, ^سیف الله سعدالدین, داود دومیری گنجی*
Effect of silica nano-additive on flash point, pour point, rheological and tribological properties of lubricating engine oil: an experimental study
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2022)
9411168020, ^سیف الله سعدالدین*, سید هادی رستمیان
Experimental study and modeling the SiO2-MWCNT (30:70)/SAE40 hybrid nano-lubricant flow based on the response surface method to identify the optimal lubrication conditions
International Communications in Heat and Mass Transfer(2022)
*, ^سیف الله سعدالدین, داود طغرایی
مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
Experimental investigation on the effect of surface characterization of electrodes on the gas bubble dynamics in electrolyte flow and performance of FLA batteries by using PIV
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
تاثیرتعداد و مساحت مقاطع ورودی برسرمایش تبخیری مستقیم
بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی(2021-05-25)
^سیف الله سعدالدین*, 9612168006, 9411168017
بررسی تاثیر استفاده از نانو سیالات حاوی سیلیکا بر کاهش میزان تبخیر آب
سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی(2020-10-28)
9711168006, ^سیف الله سعدالدین, سید هادی رستمیان*
بررسی روش های مختلف آنالیز پایداری نانوسیالات با تکیه بر روش DLS و پتانسیل زتا
بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2020-05-27)
سید هادی رستمیان*, ^سیف الله سعدالدین, علیرضا رنجبر اوریمی
اثر افزودن سورفکتانت به الکترولیت باتری بر روی رفتار حباب های ناشی از واکنش های الکتروشیمیایی
هجدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها(2019-08-27)
سعید ناهیدی*, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن, محمود سالاری
بررسی آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی نانوسیال حاوی روغن هیدرولیک-نانوذرات فلورن
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
^سیف الله سعدالدین*, سید هادی رستمیان, 9521168001
تحلیل ترمودینامیکی سیستم هیبرید توربین انبساطی و توربین گاز با خنک کاری هوای ورودی برای ماه های گرم سال در نیروگاه شهید سلیمی نکا
چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2018-10-04)
هومن گلچوبیان*, محمد حسن طاهری, حامد طهماسبی عبدالملکی, ^سیف الله سعدالدین, بهرام قربانی
ارزیابی بهره وری محصولات نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: روغن موتور نانو)
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2018-04-24)
نقی فاضلی*, ^سیف الله سعدالدین, سید هادی رستمیان, محسن همتی
بررسی اثر فرکانس های پایین جت نوسانی سینوسی برخوردی بر انتقال حرارت از سطح مقعر
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی ویسکوزیته نانوسیال هیبریدی آب پایه
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2018-04-24)
سید هادی رستمیان*, ^سیف الله سعدالدین, سید عباس عسگری
بررسی آزمایشگاهی خواص ریولوژیکی نانوروانکار حاوی نانولوله کربنی چند جداره
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
معصومه دهشت, ^سیف الله سعدالدین, سید هادی رستمیان
اثر تغییر مقیاس ابعادی محفظه باریک بر روی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2017-08-27)
9411166004*, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن
مطالعه تاثیر نانوذرات بر خواص رئولوژیکی روغن موتور
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2017-08-27)
^سیف الله سعدالدین*, 9611168031, 9111166005
بررسی تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول پایه اکسید آلومینیم و ارائه مدل دقیق برای آن
بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016(2016-04-26)
^سیف الله سعدالدین*, 9011168014, 9111166005, ^مجتبی بیگلری
مدلسازی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب- تیتانا به کمک شبکه عصبی مصنوعی
بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016(2016-04-26)
9011168014*, ^سیف الله سعدالدین, 9111166005, 9411168016, 9411168028
ارائه ی رابطه ی تجربی برای هدایت حرارتی نانو سیالات اکسید روی- اتیلن گلیکول
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین
بررسی آزمایشگاهی و گسترش روابط ضریب هدایت حرارتی نانو سیال ترکیبی اکسید مس- آب اتیلن گلیکول (60%- 40%) در کسرهای حجمی و دماهای مختلف
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین, ^مجتبی بیگلری
بررسی مدل های مختلف غیرخطی انتقال حرارت در درمان ها یپر ترمیای سرطان پانکراس
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین
بررسی آزمایشگاهی و گسترش روابط ضریب هدایت حرارتی نانو سیال ترکیبی اکسید مس/ آب- اتیلن گلیکول (60%-40%) در کسرهای حجمی و دماهای مختلف
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین, ^مجتبی بیگلری
بررسی تجربی ضریب هدایت حرارتی نانو سیال نقره- آب در کسرهای حجمی پایین و ارائه مدل های جدید بر مینای یافته های تجربی
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین
Perturbation methods in hydrodynamics of porous media
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور
بهینه سازی نرخ تولید آنتروپی در چاه حرارتی با پره های تخت با استفاده از الگوریتم گروه ذرات
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^مجتبی بیگلری
بررسی تجربی و ارائه مدل جدید به منظور تخمین لزجت دینامیکی برای نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم
بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2014-04-22)
^سیف الله سعدالدین
شبیه سازی جریان سیال مذاب و انتقال حرارت در جوشکاری سوراخ کلیدی با قوس پلاسما
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^سیف الله سعدالدین
ارائه یک مدل ترمودینامیکی جهت جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی
دومین همایش ملی هیدرات گازی(2013-05-15)
سعید رستگار, ^سیف الله سعدالدین
بررسی تاثیر وجود نانو سیال در جریان جابجایی ترکیبی درون محفظه با دیواره متحرک دارای مانع داغ در شیب های مختلف
اولین همایش ملی موتورهای درون سوز(2012-11-14)
^سیف الله سعدالدین
شبیه سازی عددی جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل به صورت محفظه پر شده از نانو سیال و دارای مانع داغ: بررسی عملکرد حرارتی و الگوی جریان
اولین همایش ملی موتورهای درون سوز(2012-11-14)
^سیف الله سعدالدین
محاسبه کاهش انتقال حرارت بین موتور و بدنه اتاق خودرو با استفاده از سپرهای تشعشعی با ضریب صدور وابسته به دما
اولین همایش ملی موتورهای درون سوز(2012-11-14)
^سیف الله سعدالدین
پیش بینی تشکیل هیدرات گاز طبیعی در ایستگاه تقلیل فشار دروازه شهری و ارائه یک راهکار پیشگیرانه
چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز(2012-09-29)
^سیف الله سعدالدین
بررسی رفتار موج بازگشتی در جریان لزج مافوق صوت تراکم پذیر درون لوله
چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز(2012-09-29)
^سیف الله سعدالدین
تحلیل عددی جابجایی ترکیبی در حفره های با جداره های متحرک و پرشده با نانوسیال
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2012-09-11)
^سیف الله سعدالدین
Mixed convection in double lid-driven inclined cavity: effect of nanofluid and inclination angles
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2012-09-11)
^سیف الله سعدالدین
بهره گیری از نانوسیال در ارزیابی و تخمین خواص حرارتی و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانه داغ تعبیه شده در محفظه مربعی
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2012-09-11)
^سیف الله سعدالدین
Non-Fourier heat conduction in a slab with non-homogeneous boundary conditions
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2012-09-11)
^سیف الله سعدالدین, داود طغرایی سمیرمی
ضربه قوچ در لوله های انعطاف پذیر مدفون
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
^سیف الله سعدالدین
بررسی اثر اندرکنش خاک- لوله های انعطاف پذیر مدفون بر روی نوسانات فشاری حاصل از پدیده ضربه قوچ
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^سیف الله سعدالدین
solving non-Fourier Conduction heat transfer using integral transformations two-dimensional space
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران(2011-09-05)
دکتر حجت اله ادیبی, ^سیف الله سعدالدین, زکیه رضوانی
تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی درورازه شهری
سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز(2011-05-24)
^سیف الله سعدالدین, حسین احمدی دانش, سعید رستگار
بررسی قطر ذرات نانو در انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانو سیال آب -اکسید آلومینیم در یک لوله با سطح مقطع بیضوی با استفاده از مدل مخلوط
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^سیف الله سعدالدین
جلوگیری از تشکیل هیدرات و هدر رفت گاز طبیعی به دلیل افت دما در شیرهای اختناقی
ششمین همایش علمی بسیج حوزه شرکت ملی گاز ایران(2011-05-04)
سعید رستگار, ^سیف الله سعدالدین
بررسی تأثیر استقرار لوله های پلی اتیلن در خاک بر روی دفع فشار ناشی از پدیده ضربه قوچ
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^سیف الله سعدالدین
Numerical investigation of non-Fourier heat conduction in a semi-infinite body due to a moving cocentrated heat source composed with radiational bound
World Academy of Science Engineering(2010-11-11)
محمد اکبری, ^سیف الله سعدالدین
نقش پارک های علمی کودک و نوجوان در توسعه علم و فناوری در آینده
اولین همایش ملی توسعه سمنان ظرفیت ها موانع و راهکارها(2010-10-21)
^سیف الله سعدالدین
نقش گسترش مولفه های فناوری در توسعه شهر سمنان
اولین همایش ملی توسعه سمنان ظرفیت ها موانع و راهکارها(2010-10-21)
^سیف الله سعدالدین, ^داود معروفی
Calculation and investigation of temperature distribution and melt pool size due to a moving laser heat source using the solution of hyperbolic heat t
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^سیف الله سعدالدین
Numerical Simulation of Temperature Distribution in the Workpiece due to Electrical Discharge Machining (EDM), using Hyperbolic Heat Conduction Model
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^سیف الله سعدالدین
Analytical and Numerical Solution of Hyperbolic Heat Conduction in Cylindrical Coordinates
چهل ویکمین کنفرانس ریاضی ایران(2010-09-12)
^سیف الله سعدالدین
Variable Structure Model Reference Adaptive Control for Autonomous Steering of Vehicle
2010 International Conference on Electronics and Information Engineering(2010-08-01)
^سیف الله سعدالدین, اردشیر کرمی محمدی, رضا سلامی ناصریان
کاربرد انتقال حرارت غیرفوریه ای در ماشینکار با استفاده از تخلیه الکتریکی
دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-03-01)
^سیف الله سعدالدین
بررسی پارامترهای مؤثر در پوشش دهی فلزات به عنوان مواد اولیه در نمونه سازی با روش فوق اشباع
ساخت و تولید(2008-02-20)
^سیف الله سعدالدین, امین میر احمدی, توماج رستمی سلیمانی
SEDS – A New Rapid Prototyping Method Based on Metal Powder Sintering
VRAP(2007-09-24)
^سیف الله سعدالدین, امین میر احمدی, یاسر شانجانی
بررسي تحليلي و عددي اثر وجود خاك اطراف لوله هاي پلي اتيلن
ابتدايي طاهره(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم گرمايش خورشيدي براي شيوه هاي فشارشكن
اعتمادي ملكي نسيم(تاریخ دفاع: 1390/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي پخش مواد آلاينده همراه جريان آب در يك محيط متخلخل
صادقي معصومه(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موج برگشتي در جريان لزج مافوق صوت درون لوله
كريمي ميانجي پوريا(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز انتقال حرارت غير فوريه اي در ذرات كروي حين فرآيند تف جوشي انتخابي بوسيله ليزر
نصيري كيا عليرضا(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از سيكل تبريدي جذبي براي خنك سازي كندانسور در بازدهي و عملكرد سراسري نيروگاه بخار
عزيزي وامرزاني علي(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
راستگو حميد(تاریخ دفاع: 1390/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر وجود سپرهاي تشعشعي در سيستمهاي شعاعي
جباري فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ميداني حرارتي و بررسي انتقال حرارت غير فوريه اي در فلزات تحت تاثير انرژي هاي متمركز حرارتي
اكبري قوام آبادي محمد(تاریخ دفاع: 1393/04/05) ، مقطع : دكتري
بررسي جريان و انتقال حرارت جابه جايي طبيعي بين يك جفت بلوك مربعي در يك محفظه مربعي
رضاكاظمي شكوفه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سپرهاي تشعشع حرارتي در انتقال حرارت تشعشع در سيستم استوانه اي از طريق روش آزمايشگاهي
معتقدي بارفروش محمدصادق(تاریخ دفاع: 1394/11/21) ، مقطع : دكتري
-
همت اسفه محمد(تاریخ دفاع: 1393/10/08) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت تجربي نانو سيال اكسيدي در مبدل حرارتي
عزالدين محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل پديده جوشش مادون اشباع در سامانه خنك كاري موتورهاي احتراق داخلي و بررسي تجربي اثر كاربرد پوشش نانو ساختار الكتروشيميايي و نانو سيال بر شار حرارتي بحراني
نظري احمد(تاریخ دفاع: 1395/11/23) ، مقطع : دكتري
تحليل اگزرژي و بهينه سازي هيتر ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي مجهز به سيستم انرژي خورشيدي
ميرحاج مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اگسرژي و انرژي در يك موتورخانه با رويكرد كمينه كردن افزايش انتروپي
شكوهي الهام(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي جريان و انتقال حرارت در يك ميكروكانال پر شده از محيط متخلخل در رژيم لغزش
دهقان مازيار(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و حل عددي انتقال حرارت در كلكتور خورشيدي سهموي خطي با استفاده از محيط متخلخل
تاجيك جمال آباد ميلاد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و آزمايشگاهي ويسكوزيته ديناميكي نانوسيال تركيبي نانو لوله كربني- اكسيدي در كسر جرمي هاي مختلف و دماهاي گوناگون
عليرضائي ورنوسفادراني علي(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي خواص ترمو فيزيكي وانتقال حرارت نانو سيالات حاوي نانو لوله كربني
رستميان سيد هادي(تاریخ دفاع: 1395/12/19) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي تأييد سورفكتانت ها و روش هاي تعليق نانو ذرات در سيالات پايه آبي و غير آبي بر روي پايداري و خواص حرارتي نانو سيالات
كاوياني حسين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نيمه تحليل و عدي مسائل غير خطي انتقال حرارت غير فوريه اي تحت شرايط مرزي مختلف
نوروزي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير استفاده لوله جاذب بيضوي با حضور محيط متخلخل در كلكتور سهموي خطي
اعواني شهرزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي تاثير استفاده از نانو سيال و محيط متخلخل بر عملكرد حرارتي گردآورنده خورشيدي صفحه تخت
جوانيان جويباري حميد(تاریخ دفاع: 1396/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي انتقال حرارت در لوله پر شده از محيط متخلخل جاذب كلكتور خورشيدي با در نظر گرفتن شار حرارتي اطراف لوله
فولادي ياسر(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ترموفيزيكي نانوسيالات حاوي نانو لوله كربني به صورت تجربي و شبيه سازي ديناميك مولكولي
جباري فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/12/12) ، مقطع : دكتري
تحليل سيستم هاي سرمايش تبخيري مستقيم و بررسي استفاده از مواد پلي كربنات و سپر تشعشعي به منظور كاهش مصرف آب و انرزي
علمداري پدرام(تاریخ دفاع: 1396/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خنك كاري روغن هيدروليك برگشتي از المان‌هاي كاري موتورهاي هوايي با استفاده از نانوسيالات
شهاب راضيه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي جريان و انتقال حرارت نانو سيال پايه كربني درون مبدل حرارتي پوسته و لوله
بابائي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي خواص رئولوژيكي نانو روغن پايه كزبني در موتور ديزل
دهشت معصومه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و آزمايشگاهي اثرات دما و كسر حجمي بر روي لزجت ديناميكي نانو سيال MWCNT-SiO2 با سيال پايه روغني به منظور تعيين نوع رفتار رئولوژيكي (نيوتني يا غير نيوتني) نانو سيال
رجواني موسي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار نيوتني و غير نيوتني نانو سيال پايه آبي اكسيد تيتانيوم در دما و كسرهاي حجمي مختلف
شهرام جلال(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانو ذرات اكسيدي در شاخص هاي روغن موتور و گشتاور خروجي در شرايط كاركردي موتور
كاشفي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب نانوسيال با خاصيت يخ زدايي و طراحي سيستم پاشش آن روي سطح بال هواپيما
يزدي نفيسه(تاریخ دفاع: 1396/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش استفاده از سيستم يكپارچه بهينه همزمان انرژي هاي تجديد پذير/ فسيلي براي ساختمان هاي موجود در ايران
نيك بخت ناصراباد صادق(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي ميدان حرارت و جريان مايع الكتروليت در باتري
ناهيدي سعيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص رئولوژيكي روغن هيدروليك با كنترل مقدار افزودني نانو ساختارهاي كربني
احمدي نسيم(تاریخ دفاع: 1398/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي خواص رئولوژيكي و حرارتي روغن ترانسفورماتور حاوي نانو ذرات اكسيدي
پرور مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي خواص رئولوژيكي نانو سيال حاوي نانو ذرات هيبريدي در روغن پايه گياهي جهت استفاده در موتورهاي احتراق داخلي
خراباتي سجاد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي ضريب اصطكاك و سايش نانو روغن حاوي نانو ذرات سيليكا آئروژل در غلظت ها و دماي مختلف
ادهمي كلان رامين(تاریخ دفاع: 1398/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از صفحه با پره هاي متناوب و نانو سيال اكسيد فلزي بر عملكرد گردآورنده خورشيدي صفحه تخت
سراسر محمدباقر(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ورودي هوا به كولر ترموپلاست به منظور كاهش مصرف آب و انرژي در سيستم تبخيري مستقيم
توزنده جاني الياس(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربيكاربرد نانو ذرات در پايداري فوم دي اكسيد كربن جهت ازدياد برداشت نفت
فرامرزي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي روي بهينه سازي متمركز كننده سهموي مركب(CPC) پر شده با نانو سيال
خالدي اميد(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي اثر استفاده از نانو ذرات بر ميزان تبخير سطحي آب جهت مصارف صنعتي
بشير روحله سينا(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك مبدل‌ حرارتي هيبريدي خورشيدي و گاز طبيعي و تحليل انتقال حرارت درون آن
سليماني پيمان(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Evaluation of Mixed Convection in Inclined Square Lid-Driven Cavity Filled with Al2O3/Water Nano-Fluid
Engineering applications of computational fluid mechanics(2013)
^عبدالحسین فریدون, ^سیف الله سعدالدین
Perturbation analysis of the local thermal non-equilibrium condition in a fluid saturated porous medium bounded by an iso-thermal channel
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2014)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
Unexpected Results on the Integral Form of the Boundary Layer Momentum Equation
World Applied Sciences Journal(2012)
^سیف الله سعدالدین, محمد صادق معتقدی بارفروش
شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانو سیال و دارای مانع داغ
مدل سازی در مهندسی(2011)
^سیف الله سعدالدین
مدلسازی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب- تیتانا به کمک شبکه عصبی مصنوعی
(0)
9011168014*, ^سیف الله سعدالدین, 9111166005, 9411168016, 9411168028
دستگاه گردآورنده خورشیدی صفحه تخت آکنده از فوم مسی با جریان نانو سیال اکسید سیلسیوم
دانشگاه سمنان(2018-02-26)
دستگاه گردآورنده خورشیدی صفحه تخت آکنده از فوم مسی با جریان نانو سیال اکسید سیلسیوم
محاسبه امتیاز گواهی ثبت اختراع در پژوهانه 2018 انجام شده است./(2018-02-26)
دستگاه گردآونده خورشیدی صفحه تخت دارای جاذب با محیط متخلخل
(2017-03-14)
تولید نانو سیال عامل با خواص حرارتی مطلوب حرارتی با استفاده از نانو لوله کربنی چند جداره
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان(2014-08-19)
نانو سیال عامل آب- نقره با استفاده از روشهای چندگانه پایداری سازی و تعلیق
()
تولید نانو سیال عامل حرارتی اکسید منیزیم- اتیلن گلیکول
()
تولید سیال عامل با خواص مطلوب حرارتی با استفاده از نانو لوله کربنی چند جداره
()
سیال عامل ضد جوش و ضدیخ ترکیب آب و اتیلن گلیکول با اکسید تیتانیوم
()
تولید سیال عامل پایدار دارای دمای بحرانی برای لزجت دینامیکی با قابلیت های بهینه شده حرارتی
()
دستگاه چند سیکلی اندازه گیری انتقال حرارت جابجایی نانو سیالات
()
تولید نانو سیال آب پایه اکسید منیزیم
()
نانو سیال آب- نانو لوله کربنی تک جداره عاملدار به عنوان سیال عامل حرارتی با پایداری بلند مدت و مطلوب
()
تولید سیال آزمایشگاهی ، کارگاهی و صنعتی آب- اکسید مس با قابلیت انتقال حرارتی بسیار بالا در غلظت های متفاوت
()
دستگاه چند سیکلی اندازه گیری انتقال حرارت جابجایی نانو سیالات
()
سقف دو جداره کولر آبی با سقف زیرین مسطح به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش تبخیری
()
سقف دو جداره کولر آبی با سقف زیرین منحنی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در سرمایش تبخیری
()
تولید نانو پودر پوششدار به روش افزایشی
()
تولید نانو پودر پوشش دار به روش فوق اشباع
()
شیر آب مصرفی با بهینه سازی مصرف آب از طریق اعمال جریان هوای جانبی ( WAMV)
()
طراحی و ساخت دستگاه پوشش دهی پودر فلزات با مواد پلیمری تحت سیستم ارتعاشی قائم و مایل
()
تولید پودر فلزات با پوشش پلیمری به روش فوق اشباع در ابعاد میکرون
()
تولید پودر فلزات پوشش داده شده با مواد پلیمری از طریق افزایشی در ابعاد میکرون
()
دستگاه گردآورنده خورشیدی صفحه تخت دارای جاذب با محیط متخلخل
(2017-03-14)
تست طرح برون دانشگاهی 1401
(2022-04-21 00:00:00)
تحلیل، محاسبه تئوری و اندازه گیری مصرف آب و پارامترهای مؤثر سرمایش تبخیری و مقایسه کولرهای آبی معمولی با سایبان و بدنه پلیمری
(2021-10-18 00:00:00)
تحليل انتقال حرارت در سنسورهاي حرارتي خودرو با شرايط مرزي مختلف كار به روش حل عددي
(2013-08-31 00:00:00)
طراحی و ساخت دستگاه اکسترودر آزمایشگاهی جهت تولید فیلامنت پرینترهای سه بعدی(ناظر)
(2020-02-02)
مطالعه تجربی اثر امواج اولتراسونیک بر ماشینکاری قطعات دوجنسی(همکار اول)
(2018-12-12)
بررسی تئوری و آزمایشگاهی خواص گرانروی و حرارتی نانو روغن های پایه اکسیدی ( دی اکسید سیلسیم ) و پایه کربنی ( نانو لوله ای کربنی چند جداره )(مجری اول)
(2018-07-10)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مکانیک
s_sadodin@semnan.ac.ir
02331535859

فرم تماس